screen 1
screen 1
首页 | 教学工作 | 学科竞赛 | i 学英语 | 第二届“i学英语”英文翻译比赛获奖名单
第二届“i学英语”英文翻译比赛获奖名单

特等奖:陶冉

一等奖:张妤涵

二等奖:毛钰颖 刘童童

三等奖:张钰  李雨光  谷越

优秀奖:许丹阳  蒋玥琪  万昱东  葛之晗  燕春晖  张觅

 

 

                                                        良乡校区基础学部

                                                         2013416